Van de voorzitter Hoofdbestuur

Geachte leden ,

Op 28 april 2108 heeft de verenigingsraad van de PTCC zich gebogen over de keuze die ze moest maken na het faillissement van F&L en het verdwijnen van Computer Easy. Er lagen een aantal opties, ’n keuze voor Seniorweb, ’n keuze voor Computer Idee als verenigingsblad, lidmaatschap van de vereniging zonder blad en het opheffen van de vereniging.

Vier weken ervoor hebben wij de afdelingen op de hoogte gesteld van die mogelijkheden en die zijn binnen de afdelingen met de actieve leden besproken en is erover gediscussieerd.

Ook vandaag is een en ander nog uitvoerig bekeken.

Het verheugd ons u te mogen mededelen dat de verenigingsraad gekozen heeft voor Computer Idee.  

Dit aanbod was door het grootste deel van de afdelingen en leden de eerste keuze.

Opheffen van de vereniging bleek maar bij een klein deel van de leden de voorkeur te hebben.

Een keuze voor aansluiting bij Seniorweb bij ’n enkele afdeling c.q. een aantal leden.

Na alle afdelingen gehoord te hebben bleek bij stemming unaniem de keuze op Computer Idee te vallen.

 

Mochten er nog vragen zijn laat ons  het weten en wij zullen proberen deze ze adequaat mogelijk te beantwoorden

Jan Jongen
Voorzitter
Namens het hoofdbestuur PTCC